Utbildningskatalog

ÅRSKORT

Ger dig obegränsat användande av alla våra utbildningar under 12 månader, inga extra avgifter tillkommer.

Årskort - Tillgång till hela utbudet i 12 månader 306 1 2495 2 495 kr

Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan

Framgångsrika metoder

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 50 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Alla ska med! - Att förebygga elevavhopp i skolan 583 1 995 995 kr

Att skapa en organisationsarena för skolutveckling

Strukturerat utvecklings- och kvalitetsarbete

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 35 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Att skapa en organisationsarena för skolutveckling 622 1 995 995 kr

Att undervisa elever med NPF

Stödinsatser på olika nivåer

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 33 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Att undervisa elever med NPF 682 1 995 995 kr

Bedömning av och för lärande

Bedömningsstrategier

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 48 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Bedömning av och för lärande 677 1 995 995 kr

Bättre bemötande vid psykisk ohälsa

Att vara sjuk är det nya friska

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 29 minuter | Motsvarar 2 timmar lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Bättre bemötande vid psykisk ohälsa 636 1 995 995 kr

Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad

Utveckla individer mot arbetsgivares behov

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Den nya skolan möter framtidens arbetsmarknad 619 1 995 995 kr

Digitala verktyg i undervisningen

Digitalisering för lärare

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Digitala verktyg i undervisningen 761 1 995 995 kr

Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation

Motiverande studieteknik och ökad inlärning

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 24 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Effektiv inlärning - Hjärnan, studieteknik och motivation 195 1 995 995 kr

Entreprenörskap och ledarskap

Värderingar, drivkrafter och visioner

Ledarskap | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 45 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Entreprenörskap och ledarskap 645 1 995 995 kr

Framgångsrika undervisningsstrategier

Så inkluderar du alla

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 49 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Framgångsrika undervisningsstrategier 626 1 995 995 kr

Förändringsprocesser i skolan

Lärandebaserad skolutveckling

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 46 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Förändringsprocesser i skolan 621 1 995 995 kr

Google Classroom för lärare

Skapa kursrum och studiematerial

Data och IT | Skola och pedagogik

Uppspelningstid 53 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Google Classroom för lärare 745 1 995 995 kr

Kollegialt lärande

genom pedagogisk handledning och lärande samtal

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Kollegialt lärande 607 1 995 995 kr

Kollegialt lärande och samarbete

Jag hjälper dig, du hjälper mig

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 49 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Kollegialt lärande och samarbete 640 1 995 995 kr

Kommunikation mellan vuxna och unga

Ramar, intentioner och balans mellan jag och du

Skola och pedagogik | Vård och omsorg

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Kommunikation mellan vuxna och unga 638 1 995 995 kr

Konflikthantering och beteendeförändring i skolan

Hantera konflikter, hot, kriser och väpnat våld

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 30 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Konflikthantering och beteendeförändring i skolan 643 1 995 995 kr

Ledarskap i skolan och i klassrummet

Skapa förutsättningar för lärande

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 22 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Ledarskap i skolan och i klassrummet 627 1 995 995 kr

Medmänsklighet i en digital värld

Utmana och omvärdera fördomar

HR och personal | Ledarskap | Skola och pedagogik | Verksamhetsutveckling

Uppspelningstid 57 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Medmänsklighet i en digital värld 644 1 995 995 kr

Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet

Inkluderande och språkstödjande undervisning

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 2 timmar och 3 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet 671 1 995 995 kr

Pedagogik - 20 konkreta råd

ledarskap, undervisning, studiemetoder, arbetsro, relationer…

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 38 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Pedagogik - 20 konkreta råd 641 1 995 995 kr

Perspektiv på hälsa

Salutogent förhållningssätt

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 45 minuter | Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Perspektiv på hälsa 697 1 995 995 kr

Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande

Från teori till praktik

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 29 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Skola på vetenskaplig grund och forskningsbaserat lärande 676 1 995 995 kr

Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad

Strategier kring förändringsbenägenhet

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 1 timme och 21 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Skolans roll för tro, hopp och arbetsglädje - så möter vi framtidens arbetsmarknad 617 1 995 995 kr

Studieteknik - För elever och lärare

Förstå inlärningsprocessen och välja lämplig…

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 48 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Studieteknik - För elever och lärare 642 1 995 995 kr

Undervisning och inlärning utifrån hjärnan

Undervisning som motiverar tänkande

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 58 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Undervisning och inlärning utifrån hjärnan 620 1 995 995 kr

Undervisningskvalitet och lärarskicklighet

Hur du skapar undervisning som berör eleven…

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 55 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Undervisningskvalitet och lärarskicklighet 639 1 995 995 kr

Värdefull feedback i skolans värld

Ökad inre motivation, lärande och välmående

Skola och pedagogik

Uppspelningstid 51 minuter | Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Ingår i ÅRSKORT
Värdefull feedback i skolans värld 679 1 995 995 kr

Samtliga priser är angivna exklusive moms.

Köphjälp