Bedömning av och för lärande

Bedömning av och för lärande

Skola och pedagogik | 1 timme och 48 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Bli en expert på bedömning i den här utbildning online. Lär dig viktiga strategier och tekniker för att utvärdera elevernas lärande. 

I den här utbildningen för skolpersonal får du lära dig strategier kring bedömning av elevernas lärande, vilka svårigheter som kan förekomma samt skillnader mellan formativ och summativ bedömning.

Relevanta nyckelord: Pedagogisk bedömning, formativ bedömning, bedömningskriterier, feedback, elevens delaktighet, utvärdering, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-06-13

Innehåll

 • Formativ bedömning
 • Summativ bedömning
 • Forskning om lärarnas bedömning
 • Svårigheter med bedömningar
 • Strategier för formativ bedömning
 • Att tydliggöra mål och kunskapskrav
 • Att samla in tecken på lärande
 • Att ge återkoppling och feedback
 • Att använda eleverna som resurser för varandra
 • Att aktivera eleverna som ägare av sitt lärande
 • Litteraturtips

Delmoment

0. Introduktion till kursen Bedömning av och för lärande

Utbildare Christian Lundahl presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du litteraturtips.

Längd: 1 minut (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

1. Vad är bedömning?

I delmomentet förklarar Christian vad formativ och summativ bedömning innebär.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 18 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

2. Forskning om lärarnas bedömning

I delmomentet behandlar Christian forskning om lärarnas bedömning.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

3. Varför är det svårt?

I delmomentet förklarar Christian varför det är svårt att lyckas med bedömningar.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

4. Strategier för formativ bedömning

I delmomentet introducerar Christian fem strategier för formativ bedömnng.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

5. Strategi 1 Tydliggöra mål och kunskapskrav

I delmomentet går Christian igenom strategin om att tydliggöra mål och kunskapskrav.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

6. Strategi 2 Samla in tecken på lärandeProva!

I delmomentet förklarar Christian hur du samlar in tecken på lärande.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

7. Strategi 3 Återkoppling och feedback

I delmomentet tar Christian upp strategin om återkoppling och feedback.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

8. Strategi 4 Eleverna som resurser för varandra

I delmomentet berör Christian strategin om eleverna som resurser för varandra.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

9. Strategi 5 Aktivera eleverna som ägare av sitt lärande

I det avslutande delmomentet tar Christian upp strategin om att aktivera eleverna som ägare av sitt lärande och summerar kursen. Under extramaterial finner du utbildarens PowerPoint.

Utbildare: Christian Lundahl
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 48 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Bedömning av och för lärande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Bedömning av och för lärande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Bedömning av och för lärande 677 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt