Undervisningskvalitet och lärarskicklighet

Undervisningskvalitet och lärarskicklighet

Skola och pedagogik | 55 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Leta inte längre efter bra undervisning. Upptäck vikten av en god lärare och hur du kan hitta den bästa undervisningen för dig. Börja din utbildning online idag.

Utbildningen Undervisningskvalitet och lärarskicklighet uppmanar till reflektion, diskussion och erfarenhetsutbyte mellan pedagoger kring frågor om kvalitetsutveckling, lärarskicklighet och utmaningar inom skolan. Utbildningen berör bland annat undervisningsmetoder och inlärning, syn på kunskap, referensramar, lärarrollens betydelse och hur du skapar undervisning som berör eleven personligen.

Utbildningen passar all skolpersonal, från förskola till universitet.

Relevanta nyckelord: Pedagogik, Lärandeteorier, Interaktiv undervisning, Differentierad undervisning, Formativ bedömning, Studentaktivt lärande, Läromedel, Feedback

Uppdaterad/Granskad 2024-04-04

Innehåll

  • Gemensamma referensramar om kvalitet
  • Det optimala tillståndet för lärande
  • Hjälper digitala verktyg?
  • Lärarrollens betydelse
  • Förmedlingspedagogikens och projektpedagogikens för- och nackdelar, strukturer och möjligheter
  • Reflektions- och diskussionsfrågor

Delmoment

1. Introduktion till kursen Vad är bra undervisning?

Utbildare John Steinberg presenterar kursens innehåll, upplägg och syfte.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

2. Kollektivt ledarskap

I delmomentet berör John begreppet kollektivt ledarskap.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

3. SegelbåtsordProva!

I delmomentet tar John upp utmaningen med att väcka motivation hos eleverna.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

4. Referensramar

I delmomentet berör John lärares olika referensramar.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

5. Syn på kunskap

I delmomentet tar John upp olika syn på kunskap.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

6. Fyra nivåer

I delmomentet går John in på vad som mäts jämfört med vad eleverna faktiskt lär sig.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

7. Val av metod

I delmomentet tar John upp aspekter kring att välja metod.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

8. Vad gör de bästa?

I det avslutande delmomentet berör John vad de bästa pedagogerna egentligen gör.

Utbildare: John Steinberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 55 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Undervisningskvalitet och lärarskicklighet och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Undervisningskvalitet och lärarskicklighet måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Undervisningskvalitet och lärarskicklighet 639 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt