Att undervisa elever med NPF

Att undervisa elever med NPF

Skola och pedagogik | 2 timmar och 33 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om de bästa teknikerna för att undervisa elever med NPF i vår utbildning online. 

Utbildningen Att undervisa elever med NPF berör hur du bemöter, undervisar och bygger positiva relationer med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Utmaningar som du som lärare och pedagog ställs inför samt hur du skapar en stimulerande lärmiljö, utvecklar undervisningen, förbereder eleverna för vuxenlivet och möter elevernas individuella behov av stöd behandlas under utbildningen.

Utbildningen vänder sig till lärare, rektorer, elevhälsoteam och övrig personal på förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium.

Relevanta nyckelord: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, pedagogik, specialpedagogik, anpassningar, kommunikation, samarbete med vårdnadshavare, stöd och hjälp, utbildning och handledning

Uppdaterad/Granskad: 2024-03-09

Innehåll

 • Inkludering och relationsskapande
 • Neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • Utmaningar och positiva situationer
 • Stresshantering
 • Empati, förståelse och lösningsfokuserat synsätt
 • Känsla av sammanhang, KASAM
 • Lågaffektivt bemötande
 • Ledarskap i klassrummet
 • Anpassningar av fysisk, pedagogisk och social lärmiljö
 • Utveckling av social kommunikation
 • Språk- och kommunikationsutveckling
 • Läs- och skrivutveckling
 • Det tillåtande, samarbetande klassrummet
 • Undervisning, studieteknik och användning av visuella stödstrukturer och hjälpmedel
 • Utredning och kartläggning av individuella behov
 • Åtgärdstrappan och åtgärdsprogram
 • Reflektions- och diskussionsfrågor

Delmoment

0. Introduktion till kursen Att undervisa elever med NPF

Utbildare Ulrika Aspeflo presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

1. Inkludering i skolan

I delmomentet definierar Ulrika begreppet inkludering.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

2. Vad är ADHD?

I delmomentet förklarar Ulrika vad den neuropsykiatriska funktionsvariationen ADHD innebär.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

3. Vad är autism?

I delmomentet förklarar Ulrika vad den neuropsykiatriska funktionsvariationen autism innebär.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

4. Vanliga svåra situationer för elever med NPF

I delmomentet tar Ulrika upp exempel på vanligt förekommande situationer som kan vara svåra för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

5. Utmaningar i skolan

I delmomentet berör Ulrika utmaningar i skolan.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

6. Kartläggningar del 1

I delmomentet förklarar Ulrika hur du går tillväga med kartläggningar av individuella behov och tillgänglighetsanpassningar.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

7. Kartläggningar del 2

I delmomentet går Ulrika igenom pedagogiska verktyg som kan underlätta kartläggningen och visa vad eleverna kan behöva hjälp att jobba med.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

8. Stresshantering

I delmomentet tar Ulrika upp stresshantering.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

9. Empati och förståelse

I delmomentet berör Ulrika vad elever med NPF behöver från den vuxna omgivningen.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

10. En hanterbar lärmiljö

I delmomentet går Ulrika igenom ytterligare aspekter kring vad elever med NPF behöver.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

11. Ledarskap i klassrummet

I delmomentet tar Ulrika upp ledarskap i klassrummet.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

12. Varför gör inte eleverna det som ska göras?Prova!

I delmomentet går Ulrika in på Aaron Antonovskys KASAM.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

13. Meningsfullhet

I delmomentet fördjupar Ulrika området meningsfullhet.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

14. Hanterbarhet

I delmomentet fördjupar Ulrika området hanterbarhet.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

15. Begriplighet

I delmomentet fördjupar Ulrika området begriplighet.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

16. En tydlig och synlig undervisning

I delmomentet förklarar Ulrika hur KASAM och visuella stödstrukturer kan bidra till en tydlig och synlig undervisning.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

17. Undervisning

I delmomentet berör Ulrika begreppet undervisning.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

18. Elevers stödbehov

I delmomentet visar Ulrika en mall för att kartlägga elevers stödbehov. Du finner den under extramaterial.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

19. Hur mycket stöd ska vi ge eleverna?

I delmomentet tar Ulrika upp hur mycket stöd som vi ska ge eleverna.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

20. Åtgärdstrappan

I delmomentet visar Ulrika åtgärdstrappan.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

21. Ledning och stimulans

I delmomentet går Ulrika igenom steget ledning och stimulans.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

22. Extra anpassningar

I delmomentet går Ulrika igenom steget extra anpassningar.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

23. Utredning om särskilt stöd

I delmomentet går Ulrika igenom steget utredning om särskilt stöd.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

24. Åtgärdsprogram

I delmomentet går Ulrika igenom steget åtgärdsprogram.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

25. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Ulrika Aspeflo
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 2 timmar och 33 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Att undervisa elever med NPF och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Att undervisa elever med NPF måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Att undervisa elever med NPF 682 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt