Perspektiv på hälsa

Perspektiv på hälsa

Skola och pedagogik | 1 timme och 45 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Upptäck en ny syn på hälsa med vår utbildning online. Lär dig mer om vikten av både kropp och själ. Påbörja din resa redan idag.

Utbildningen Perspektiv på hälsa syftar till att utvidga synen på hälsa och hälsoarbete. Den rådande hälsonormen, med grund i ett patogent förhållningssätt, exkluderar många människor från att känna sig hälsosamma, vilket leder till utanförskap och ökad ohälsa. Genom att använda ett salutogent förhållningssätt inom skolan kan eleverna förberedas och stärkas i att hantera livsutmaningar och finna lösningar på problematiska situationer. Hälsoarbetet begränsas vanligtvis till att vara ett sidoämne till skolans idrottsundervisning och enbart en fråga om kroppslig hälsa, medan utbildningen påvisar hur hälsa kan bli en viktig del av skolans värdegrundsarbete.

Utbildningen vänder sig i första hand till blivande och yrkesverksam personal inom förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, högskola och universitet. Utbildningen passar även dig som vill förändra din syn på hälsa.

Relevanta nyckelord: Hälsofrämjande arbete, Hälsosamma levnadsvanor, Psykisk hälsa, Fysisk hälsa, Social hälsa, Livsstilsförändringar, Hälsokommunikation, Hälsoekonomi

Publicerad: 2019-01-17

Innehåll

 • Begreppet hälsa som social konstruktion och norm
 • Paralleller mellan hälsonormer, sociala medier och religion
 • Patogen och salutogen hälsoteori
 • KASAM
 • Hälsosamtal med människor som saknar KASAM
 • Hälsa beroende på individ och situation
 • Didaktiska plattformar och utformning av undervisning
 • Fokus på individuell förmåga och utveckling
 • Fokus på social kontext och trygghet
 • Hälsoarbete i skolan och vanligt förekommande problem
 • Narrativ metod - skrivna livsberättelser
 • Diskursanalys
 • Den individuella hälsodiskursen
 • Den värdegrundsbaserade hälsodiskursen
 • Att göra hälsoarbete till värdegrundsarbete
 • Att ifrågasätta sina givna sanningar
 • Didaktiska insikter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Perspektiv på hälsa

Utbildare Magnus Brolin presenterar kursens innehåll och upplägg. Under extramaterial finner du utbildarens PDF.

Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

1. Dagens hälsodiskursProva!

I delmomentet berör Magnus dagens snäva hälsodiskurs och hur den kan utvidgas.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

2. Teoretisk utgångspunkt

I delmomentet tar Magnus upp salutogen och patogen hälsoteori samt Aaron Antonovskys KASAM.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

3. Didaktiska plattformar del 1

I delmomentet går Magnus in på didaktiska plattformar och hur undervisningen formas.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

4. Didaktiska plattformar del 2

I delmomentet fortsätter Magnus att förklara metaforerna.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

5. Hälsoarbete i skolan del 1

I delmomentet tar Magnus upp vanligt förekommande problem som kan ge motsatt effekt vid skolans hälsoarbete.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

6. Hälsoarbete i skolan del 2

I delmomentet berör Magnus hur hälsoarbetet kan bli en del av värdegrundsarbetet.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

7. Anders

I delmomentet berättar Magnus om Anders livsberättelse.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

8. Karin

I delmomentet berättar Magnus om Karins livsberättelse.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

9. Svante del 1

I delmomentet berättar Magnus om Svantes livsberättelse.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

10. Svante del 2

I delmomentet fortsätter Magnus att berätta om Svantes livsberättelse.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

11. Didaktiska insikter

I det avslutande delmomentet tar Magnus upp didaktiska insikter och summerar kursen.

Utbildare: Magnus Brolin
Längd: 14 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 45 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Perspektiv på hälsa och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Perspektiv på hälsa måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Perspektiv på hälsa 697 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt