Kollegialt lärande

Kollegialt lärande

Skola och pedagogik | 58 minuter

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Lär dig om de många fördelarna med kollegialt lärande i en bekväm och flexibel online utbildning. Börja lära dig idag!

Kollegialt lärande bygger på utbildarens erfarenheter och forskning kring lärande samtal inom förskola och skola. Utbildningen presenterar exempel och erbjuder användbara metoder och verktyg för att utveckla lyssnandets kompetens, frågeteknik, samtalsmönster och uppföljningssamtal samt reflektionsuppgifter att fundera över och diskutera med kollegor.

Utbildningen riktar sig huvudsakligen till personal inom förskola och skola, och passar även andra branscher där det kollegiala arbetsplatslärandet bidrar till verksamhetsutvecklingen och medarbetarskapet.

Relevanta nyckelord:Kollegialt lärande, Pedagogik, Utbildning, Kunskapsdelning, Reflektion, Feedback, Kompetensutveckling, Lärgrupper

Publicerad: 2018-03-09

Innehåll

 • Kollegialt lärande
 • Samtalets roll och funktion
 • Samtalstrappan
 • Att leda kollegiala samtal
 • Samtalsprocessen
 • Lyssnandets kompetens
 • Frågandet
 • Samtalsmönster
 • Samtal och makt
 • Uppföljningssamtal
 • Handledar- och samtalsledarrollen
 • Reflektion och lärande
 • Förutsättningar för samtal
 • Reflektionsuppgifter

Delmoment

0. Introduktion till kursen Kollegialt lärande

Utbildare Elisabeth Åsén Nordström presenterar kursens innehåll och upplägg.

Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

1. Kollegialt lärande

I delmomentet klargör Elisabeth vad kollegialt lärande innebär.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

2. Om samtal

I delmomentet berör Elisabeth samtalets roll och funktion, samtalstrappan och två former av kollegialt lärande.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 12 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

3. Lyssnandets kompetens

I delmomentet går Elisabeth in på lyssnandets kompetens.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

4. Frågandet

I delmomentet tar Elisabeth upp triangelns betydelse.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

5. Samtalsmönster del 1

I delmomentet behandlar Elisabeth olika samtalsmönster.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

6. Samtalsmönster del 2

I delmomentet belyser Elisabeth makten i samtalet.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

7. Samtal om samtalet Prova!

I delmomentet tar Elisabeth upp följdsamtalet samt handledar- och samtalsledarrollen.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

8. Reflektion och lärande

I delmomentet lyfter Elisabeth fram reflektion och lärande.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

9. Förutsättningar för samtal

I delmomentet går Elisabeth igenom förutsättningar för samtal.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

10. Sammanfattning av samtalsprocessen

I delmomentet sammanfattar Elisabeth samtalsprocessen.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

11. Förskolor och skolor som arbetat med pedagogisk handledning och lärande samtal

I det avslutande delmomentet delar Elisabeth med sig av exempel på förskolor och skolor som arbetat med pedagogisk handledning och lärande samtal.

Utbildare: Elisabeth Åsén Nordström
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 58 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Kollegialt lärande och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Kollegialt lärande måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Kollegialt lärande 607 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt