Betygssättning och elevinformation

Betygssättning och elevinformation

Skola och pedagogik | 1 timme och 55 minuter

Motsvarar 1 dag lärarledd utbildning

Beskrivning

Vänligen observera att utbildningen utgår ur sortimentet 2022-06-30, då Skolverket framöver genomför ändringar i läroplaner och betygskriterier. Fullfölj påbörjad utbildning samt spara och skriv ut utbildningsdiplom och utbildningsspecifikation innan dess.

Betygssättning och elevinformation är en utbildning som vänder sig till skolpersonal. Utbildningen berör betygssättningsprocessen och klargör termer som validitet, indikatorer, kunskapsomdömen samt summativ och formativ bedömning.

Genom utbildningen får du ta del av olika kunskapsmatriser, exempel på planeringsarbete för att sätta rätt omdömen och betyg, förmedlande av information för att säkerställa att eleverna förstår vad som förväntas av dem samt vad Skolverkets allmänna råd kring betygssättning innebär i praktiken.

Publicerad: 2018-04-04

Innehåll

  • Betygssättningsprocessen
  • Rättssäkerhet
  • Kunskapskrav
  • Kunskapsomdömen
  • Indikatorer
  • Planeringsarbete och elevinformation
  • Sammanvägningar
  • Formativa och summativa bedömningar
  • Att skapa dialog med eleverna
  • Skolverkets allmänna råd

Delmoment

1. Rättssäkerhet och validitet

Utbildare Per Måhl presenterar kursens innehåll och upplägg. Därefter går han igenom rättssäkerhet och termen validitet.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

2. Två kunskapsmatriser med kommentarer del 1 - Motor- och röjmotorsåg

I delmomentet lyfter Per fram kunskapskrav utifrån olika kunskapsmatriser.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 16 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

3. Två kunskapsmatriser med kommentarer del 2 - Husbyggnad 1 och 2

I delmomentet lyfter Per fram kunskapskrav utifrån olika kunskapsmatriser.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

4. Rättssäkerhet och indikatorer

I delmomentet förklarar Per användningen av termen indikatorer och betygssättningsprocessen.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

5. Rättssäkerhet och kunskapsomdömenProva!

I delmomentet klargör Per termen kunskapsomdömen.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

6. Planering och elevinformation del 1

I delmomentet tar Per upp planering och elevinformation.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

7. Planering och elevinformation del 2

I delmomentet fortsätter Per att gå igenom planering och elevinformation.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

8. Planering och elevinformation del 3

I delmomentet visar Per ett exempel på en övningsuppgift som elever kan genomföra och förklarar hur lärare kan bedöma den.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

9. Planeringar med kommentarer om indikatorer

I delmomentet delar Per med sig av två exempel på planering.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

10. Skolverkets allmänna råd

I delmomentet går Per igenom Skolverkets allmänna råd.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

11. Summering av kursen

I det avslutande delmomentet summerar utbildaren kursen.

Utbildare: Per Måhl
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 1 timme och 55 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna exklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Betygssättning och elevinformation och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Betygssättning och elevinformation måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Betygssättning och elevinformation 615 1 995 Lägg i varukorg

Kontakt